🇹🇭 ภูมิใจผลิตในประเทศไทย | โทรหาเรา +66 (0)98 820 3550 | Bangkok, Chonburi, Rayong

พื้นที่การค้า

การสกัดควันจากการเชื่อมและการตัด

เราประสบผลสำเร็จในการกำจัดควันเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Hood สกัดควันที่พิเศษทันสมัย, ระบบการสกัดจากแหล่งต้นกำเนิด, การกรองทั่วไปและระบบกรอง

และประสบความสำเร็จ!

สถานที่ทำงานในอุตสาหกรรมโลหะจะต้องมีการจัดการกับมลพิษทุกรูปแบบ, รวมถึงควันเชื่อมและฝุ่นจากการเจียร ช่างเชื่อมโลหะและพนักงานคนอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงมีการสัมผัสกับสารมลพิษทางอากาศเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมาตรการคุ้มครองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง,และมาตรฐานสากลที่เข้มงวดจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การคุ้มครองสุขภาพเป็นภาคบังคับ

ควันเชื่อม,อนุภาคขนาดเล็กและสารตกค้างของโลหะหลอมเหลวจะต้องได้รับการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการสกัดและการกรองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานของคุณ ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานของคุณ

การดำเนินงานตามลำดับขั้นที่แน่นอนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล,และโดยเฉพาะเมื่อมาตรการหนึ่งไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้หรือถ้ามาตรการนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาแค่บางส่วนมาตรการถัดไปจะต้องถูกนำมาใช้ดำเนินการ การดำเนินงานตามลำดับขั้นที่แน่นอนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล,และโดยเฉพาะเมื่อมาตรการหนึ่งไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้หรือถ้ามาตรการนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาแค่บางส่วนมาตรการถัดไปจะต้องถูกนำมาใช้ดำเนินการ

  • การลดและการหลีกเลี่ยงควันเชื่อม
  • การสกัดควันเชื่อมบริเวณแหล่งต้นกำเนิด
  • การแยกแหล่งต้นกำเนิดของควันเชื่อมและพนักงาน ด้วย Hood สกัดที่ควบคุมโดยอัตโนมัติ
  • การกรองทั่วไป
  • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การสกัดละอองน้ำมัน

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการจัดการเพื่อต่อต้านความเสี่ยงต่อสุขภาพจากละอองน้ำมันและควันน้ำมัน สิ่งเหล่านี้จะถูกผลิตขี้นในระหว่างกระบวนการเครื่องจักรเมื่อสารหล่อเย็นและสารหล่อลื่นถูกนำมาใช้ในชิ้นงาน หากสูดดมเข้าไป, ละอองน้ำมันและควันน้ำมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อปอด หากสูดดมเข้าไป, ละอองน้ำมันและควันน้ำมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อปอด